29/05/2024 00:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang Nam xuân
江南春

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 23/05/2005 02:47

 

Nguyên tác

千里鶯啼綠映紅,
水村山郭酒旗風。
南朝四百八十寺,
多少樓臺煙雨中。

Phiên âm

Thiên lý oanh đề lục ánh hồng,
Thuỷ thôn sơn quách tửu kỳ phong.
Nam triều tứ bách bát thập tự,
Đa thiểu lâu đài yên vũ trung?

Dịch nghĩa

Oanh hót suốt nghìn dặm, màu xanh hoà lẫn màu hồng
Xóm sông, thành núi, gió thổi lá cờ quán rượu
Nam triều có bốn trăm tám chục ngôi chùa
Bao nhiêu lầu đài trong làn mưa khói ?

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Nghìn dặm oanh ca biếc lẫn hồng
Gió lay cờ rượu xóm bên sông
Bốn trăm tám chục chùa Nam quốc
Mưa khói che lầu biết mấy không ?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Giang Nam xuân