30/03/2023 21:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điều may mắn
재수좋은 날

Tác giả: Kim Kwang-kyu - 김광규

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 04/01/2013 13:59

 

Nguyên tác

오늘은 별다른 일이 없었다
끔찍한 교통 사고도 일어나지 않았고
소매치기나 날치기를 당하지도 않았다
최루탄 때문에 눈물을 흘리지도 않았고
길가에서 가방을 열어보이지도 않았고
닭장차에 갇히지도 않았다
두들겨 맞거나
칼에 찔리지도 않았다
별일없이 하루를 보낸 셈이다
밤중에 우리집에 불이 나거나
도둑이 들어오지만 않는다면
오늘은 아주 재수좋은 날이다

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Hôm nay không có việc gì đặc biệt
tai nạn giao thông không xảy ra đáng tiếc
không bị trộm ví, móc tiền
không chảy nước mắt vì bom cay
trên đường đi không cần mở cặp cho ai
không bị nhốt trong xe chuồng gà[1] bẩn thỉu
không bị đánh
không dao kề tận cổ
Trải qua một ngày không có gì đặc biệt
Nếu đêm nay trong nhà không bị cháy
không kẻ trộm nào tháu cáy lẻn vào
Thì hôm nay đúng là ngày may mắn nhường bao
Nguồn: Văn học nước ngoài (số 7-2012), Hội Nhà Văn Việt Nam
[1] Xe giống như chuồng gà chở người phạm tội.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim Kwang-kyu » Điều may mắn