25/03/2023 15:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Trương tướng quân
贈張將軍

Tác giả: Dương Cự Nguyên - 楊巨源

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 23/02/2009 21:36

 

Nguyên tác

關西諸將揖容光,
獨立營門劍有霜。
知愛魯連歸海上,
肯令王翦在頻陽。
天晴紅幟當山滿,
日暮清笳入塞長。
年少功高人最羨,
漢家壇樹月蒼蒼。

Phiên âm

Quan tây[1] chư tướng ấp dung quang,
Độc lập doanh môn kiếm hữu sương.
Tri ái Lỗ Liên[2] quy hải thượng,
Khẳng linh Vương Tiễn[3] tại Tần Dương.
Thiên tình hồng xí đương sơn mãn,
Nhật mộ thanh già nhập tái trường.
Niên thiếu công cao nhân tối tiện,
Hán gia đàn thụ nguyệt thương thương.

Dịch nghĩa

Các tướng ở Quan Tây về đều mang vẻ khép nép
Ông đứng riêng ở cửa dinh, gươm có sương
Biết yêu Lỗ Trọng Liên về Hải Thượng
Có thể sai khiến Dương Tiễn ở Tần Dương
Trời tạnh, cò hồng đang dăng khắp núi
Chiều hôm, tiếng kèn trong vang xa vào ải
Tuổi trẻ công to, ai nấy rất khen ngợi
Ánh trăng vàng soi hàng cây đàn Hán

Bản dịch của Trần Trọng San

Quan Tây các tướng nép dung quang
Đứng trước dinh quân kiếm rợ sương
Biết mến Lỗ Liên về góc biển
Khiến cho Vương Tiễn ở Tần Dương
Trời quang, cờ đỏ đầy rừng núi
Chiều tối kèn vang đến ải quan
Tuổi trẻ, công cao, người tán tụng
Vội vàng trăng Hán giãi cây đàn
Trương tướng quân thân thế chưa rõ.

Nguồn: Kim Thánh Thán phê bình thơ Đường, Tủ sách ĐH Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 1990
[1] Phía tây ải Hàm Cốc hoặc Đồng Quan.
[2] Tức Lỗ Trọng Liên 魯仲連, hiệu Đông hải tiên sinh, người nước Tề thời Chiến Quốc, ông kiên trì thuyết phục các nước phản đối cung phụng nước Tần, khiến nước Tần phải lui. Nước Tề sau đó muốn trọng dụng ông làm quan, nhưng ông từ chối, chỉ thích ngao du bốn biển.
[3] Đại tướng nước Tần thời Chiến Quốc. Khi Tần diệt Sở, vua không nghe lời ông nên ông cáo bệnh từ quan về Tần Dương dưỡng bệnh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Cự Nguyên » Tặng Trương tướng quân