25/07/2024 01:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh Sài Sơn tự
詠柴山寺

Tác giả: Nguyễn Trực - 阮直

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 16/02/2008 15:11

 

Nguyên tác

突兀雲間寺,
人生幾度過。
幽岩藏佛跡,
峭壁倚僧家。
地遠飛塵少,
山高得月多。
上人留客宿,
煨芋又烹茶。

Phiên âm

Đột ngột vân gian tự,
Nhân sinh kỷ độ qua.
U nham tàng Phật tích,
Tiễu bích ỷ tăng gia.
Địa viễn phi trần thiểu,
Sơn cao đắc nguyệt đa.
Thượng nhân lưu khách túc,
Ổi vu hựu phanh trà.

Bản dịch của Nguyễn Quảng Xương

Chùa kia chót vót lẩn tầng mây,
Mấy lúc đời người dễ tới đây.
Kẽm đá còn in chân đức Phật,
Sườn non vẫn tựa mái sư Thầy.
Đất xa gió bốc hơi trần tít,
Đỉnh ngất trăng lên ánh sáng đầy.
Giữ khách đường xa đêm nghỉ lại,
Sư vào pha nước với lùi khoai.
Chùa Sài Sơn tức chùa Thầy, ở Sài Sơn, Sơn Tây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trực » Vịnh Sài Sơn tự