16/08/2020 00:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh cây bần

Tác giả: Bùi Hữu Nghĩa - 裴有義

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 16/12/2015 14:32

 

Cao lớn làm chi bần hởi bần?
Uổng sanh trong thế đứng chần ngần!
Lá xanh tợ liễu, nhành thư thớt,
Bông bạc dường mai, nhuỵ sượng sần.
Quyến luyến bầy cò theo sập sận,
Chiêu quy đoàn khỉ tới dần lân.
Rường soi cột trổ chưa nên mặt,
Cao lớn làm chi bần hởi bần.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Hữu Nghĩa » Vịnh cây bần