11/04/2021 23:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiên Du sơn Vạn Phúc tự
仙遊山萬福寺

Tác giả: Nguyễn Sưởng - 阮鬯

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 19/07/2008 09:07

 

Nguyên tác

佛祖壯嚴侈萬金,
松風吹起海朝音。
雲藏古寺山南北,
塔倚層霄世古今。
汲澗歸僧行木杪,
聽鐘眠客倚花陰。
爛柯問著仙碁事,
石上苔花積漸深。

Phiên âm

Phật tổ trang nghiêm xỉ vạn câm (kim),
Tùng phong xuy khởi hải trào âm.
Vân tàng cổ tự sơn nam bắc,
Tháp ỷ tằng tiêu thể cổ câm (kim).
Cấp giản quy tăng hành mộc diểu,
Thính chung miên khách ỷ hoa âm.
Lạn kha[1] vấn khước tiên gia sự,
Thạch thượng đài hoa tích tiệm thâm.

Dịch nghĩa

Xây dựng đất Phật trang nghiêm, tốn phí hàng vạn nén vàng,
Gió thông thổi lên nghe như tiếng sóng bể rì rầm.
Mây che ngôi chùa cổ, núi ở phía nam, phía bắc.
Tháp dựa vòm trời cao, trải bao đời xưa và nay,
Nhà sư múc nước dưới khe về như đi trên ngọn cây,
Khách mơ màng nằm nghe tiếng chuông dưới bóng râm của hoa.
Muốn tìm hỏi lại câu chuyện tiên “mục cán búa”,
Chỉ thấy lớp rêu trên đá ngày một dầy thêm.

Bản dịch của Phạm Tú Châu

Đất Phật trang nghiêm tốn vạn vàng,
Rì rào sóng bể gió thông ngàn.
Trời cao tháp dứa, đời kim, cổ,
Chùa cũ mây che, núi bắc, nam.
Múc nước, ngọn cây sư nhẹ lướt,
Nghe chuông, bóng rợp khách mơ màng.
Lạn Kha lần dấu tiên ngày ấy,
Đá núi tầng tầng rêu biếc lan.
Chùa Vạn Phúc (Phật Tích) có tên là Thiên Phúc tự. Năm Long Thuỵ Thái Bình thứ 4 (1057), Lý Thánh Tông cất lên tháp cao ngàn trượng, dựng pho tượng Phật tổ mình vàng cao 6 thước xây chùa hơn trăm toà. Đến đời Trần, chùa đổi thành Vạn Phúc tự, chùa nằm ở sườn núi Lạn Kha, xã Phật Tích, huyện Tiên Du, nay là xã Phượng Hoàng, huyện Tiên Sơn.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập II), NXB Khoa học xã hội, 1988
[1] Nghĩa là cán búa nát, ghi lại tích Vương Chất lên núi đốn củi, gặp hai vị tiên đánh cờ, mải mê xem đến mức cán búa nát, ở trần gian đã qua 7 đời. Trên núi Lạn Kha còn tảng đá mặt phẳng lì gọi là bàn cờ tiên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Sưởng » Tiên Du sơn Vạn Phúc tự