22/05/2022 06:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Muộn mằn

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2016 14:36

 

Chè đọt đang kỳ dạn gió heo
Giọt sương lách tách điểm sao chiều
Ông ngồi suốt buổi không ra tứ
Cháu đã đun trào ấm nước reo
10-1974

Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Hội nhà văn, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Muộn mằn