02/12/2021 10:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ức vương tôn - Hàn thực
憶王孫-寒食

Tác giả: Bành Tôn Duật - 彭孫遹

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/12/2020 21:59

 

Nguyên tác

梨雲婀娜柳雲斜,
閑倚高樓數亂鴉,
惆悵王孫天一涯。
不歸家,
風雨年年葬落花。

Phiên âm

Lê vân[1] a na liễu vân tà,
Nhàn ỷ cao lâu sổ loạn nha,
Trù trướng Vương Tôn[2] thiên nhất nha.
Bất quy gia,
Phong vũ niên niên táng lạc hoa.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Liễu nghiêng nghiêng hoa lê tha thướt,
Lầu cao nhìn quạ loạn bay qua.
Buồn vì lẽ Vương Tôn xa cách,
Không về nhà còn mãi trời xa.
Năm năm mưa gió dập vùi hoa.
[1] Chỉ hoa lê, lấy tích Vương Kiến 王建 đời Đường nằm mộng thấy hoa lê nhẹ nhàng tha thướt, nhiều như mây.
[2] Nhân vật thời Chiến Quốc, hay đi chơi xa, không về nhà. Hoặc có thể chỉ là từ chỉ kẻ nhà quyền quý nói chung.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bành Tôn Duật » Ức vương tôn - Hàn thực