20/09/2020 04:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mẹ em tham thúng xôi rền

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 17:08

 

Mẹ em tham thúng xôi rền,
Tham con lợn béo, tham tiền Cảnh Hưng.
Em đã bảo mẹ rằng đừng,
Mẹ hấm, mẹ hứ, mẹ bưng ngay vào.
Bây giờ kẻ thấp, người cao,
Như đôi đũa lệch so sao cho bằng!
Khảo dị:
Mẹ em tham thúng xôi rền,
Tham con lợn béo, tham tiền Cảnh Hưng.
Em đã bảo mẹ rằng đừng,
Mẹ giấm mẹ giúi mẹ bưng vào nhà.
Bây giờ tôi bán oan gia,
Nó đánh trong nhà, nó quật ngoài sân.
Mẹ ngồi mẹ nghĩ tần ngần,
Mẹ bán táo rụng, gỡ dần con ra.
Mẹ em tham thúng xôi rền,
Tham con lợn béo tham tiền Cảnh Hưng.
Mẹ em tham thúng bánh chưng,
Tham con lợn béo, lưng em chịu đòn.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Mẹ em tham thúng xôi rền