10/06/2023 19:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ba mùa

Tác giả: Chu Hoạch

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 15/09/2020 08:38

 

Mùa Đông này
Tôi còn đây

Mùa thứ hai
Tôi mới khóc

Ba mùa Em
Ba mùa tóc
Ba lớp học
Ba mùa thi…
Nguồn: Thơ Chu Hoạch, NXB Văn học, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chu Hoạch » Ba mùa