07/08/2020 17:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đá vàng tạc cửa Đông Môn

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/04/2015 16:57

 

Đá vàng tạc cửa Đông Môn,
Đêm qua nằm nghĩ người khôn mà thèm.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đá vàng tạc cửa Đông Môn