25/10/2021 04:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuỷ lộ thi
水路詩

Tác giả: Khuyết danh Trung Quốc

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi Mặc Am vào 27/02/2019 13:33

 

Nguyên tác

千流萬派總朝宗,
畫鷁輕飛逐去鴻。
風月坐收詩卷裏,
江山邀落酒杯中。
謾愁囘雁音書杳,
不泣亡羊歧路窮。
商賈士農咸樂業,
恩波浩蕩海天同。

Phiên âm

Thiên lưu vạn phái tổng triều tông,
Hoạ nghịch khinh phi trục khứ hồng.
Phong nguyệt toạ thu thi quyển lý,
Giang sơn yêu lạc tửu bôi trung.
Man sầu hồi nhạn âm thư yểu,
Bất khấp vong dương kỳ lộ cùng.
Thương cổ sĩ nông hàm lạc nghiệp,
Ân ba hạo đãng hải thiên đồng.

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Ngàn chi muốn nhánh đều về cội
Chim nghịch tung bay đuổi cánh hồng
Gió trăng thu hết nơi quyển sách
Sông núi dâng lên chén rượu nồng
Nén sầu tin nhạn chưa mang tới
Đâu khóc dê kia lạc lối trong
Công thương sĩ thứ đều an lạc
Mênh mang biển nước vút tầng không
Nguồn: Lịch sử Trung Hoa: Giao lưu và giao thông, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Trung Quốc » Thuỷ lộ thi