01/07/2022 17:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quả măng cụt

Tác giả: Bích Khê - Lê Quang Lương

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 18/04/2006 18:19

 

Chất ngọt thơm da vào giữa mắt
A ha! Mùi sữa mớm vô răng...


Ôi khồi tình! Khối mộng!
Lộ sắc tưởng mùa thu,
Màu da huyền lên nước;
Sóng mặt nổi vân nu.

Môi ai làm hoa nở
Mời mọc khách qua đường!
Ôi bàn tay rạng mở
Cả một bầu thanh hương!

Múi trắng sao như ngọc!
Múi mát tợ thịt thơm!
Môi hoa ai mời mọc -
Ngọt lịm đến linh hồn.

Những hòn răng anh ánh
(Đây không phải hòn trăng!)
Hiện ra sau múi ngọc
Cười vỡ cả không gian!
Nguồn: Kiều Văn, Thơ Bích Khê, NXB Đồng Nai, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bích Khê » Quả măng cụt