27/09/2022 23:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng ca giả kỳ 1
贈歌者其一

Tác giả: Cao Biền - 高駢

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 15/02/2006 16:26

 

Nguyên tác

酒滿金船花滿枝,
佳人立唱慘愁眉。
一聲直入青雲去,
多少悲歡起此時。

Phiên âm

Tửu mãn kim thuyền hoa mãn chi,
Giai nhân lập xướng thảm sầu my.
Nhất thanh trực nhập thanh vân khứ,
Đa thiểu bi hoan khởi thử thì.

Dịch nghĩa

Rượu đầy thuyền vàng, hoa đầy cành,
Người đẹp đứng hát, hàng my sầu thảm.
Một tiếng nhập thẳng vào mây xanh bay đi mất,
Bao nhiêu vui buồn nổi dậy trong lúc này.

Bản dịch của Phụng Vũ Cửu Thiên

Rượu ngập thuyền vàng, cành ngập hoa
Giai nhân sầu lệ cất câu ca
Thanh âm nhập thẳng vào mây trắng
Bừng dậy buồn vui nghe xót xa

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Biền » Tặng ca giả kỳ 1