27/07/2024 03:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trường An thành hoài cổ
長安城懷古

Tác giả: Nguyễn Trung Ngạn - 阮忠彥

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 16/08/2008 01:23

 

Nguyên tác

木落禾凋帝業移,
李家收得版圖歸。
山圍故國規模小,
竹暗荒城草木非。
古寺僧鍾敲落日,
斷溪牛笛弄斜暉。
英雄舊事無尋處,
獨倚江亭看翠微。

Phiên âm

Mộc lạc hoà điêu đế nghiệp di,
Lý gia thu đắc bản đồ quy.
Sơn vi cố quốc quy mô tiểu,
Trúc ám hoang thành thảo mộc phi.
Cổ tự tăng chung xao lạc nhật,
Đoạn khê ngưu địch lộng tà huy.
Anh hùng cựu sự vô tầm xứ,
Độc ỷ giang đình khán thuý vi.

Dịch nghĩa

Cây cỏ điêu tàn, nghiệp vua dời đổi,
Họ Lý giành được đất đai về mình.
Nước cũ núi bao bọc, qui mô nhỏ,
Thành hoang tre che mờ, cây cỏ còn đâu.
Chuông sư chùa cổ gõ khi mặt trời lặn,
Tiếng sáo trẻ chăn trâu nơi suối cụt vang trong bóng chiều.
Việc cũ của anh hùng không còn chỗ tìm,
Một mình dựa đình bên sông nhìn núi xanh.

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Cây cỏ điêu tàn vua đổi thay,
Lý triều giành được đất đai này.
Núi bao nước cũ hình nho nhỏ,
Tre rợp thành hoang cảnh lắt lay.
Chuông gõ chùa xưa như bóng xế,
Sáo đồng ngoài suối vẳng chiều mây.
Anh hùng chuyện cũ tìm đâu tá,
Riêng tựa đình sông ngắm núi vây.
Theo Toàn Việt thi lục, Lê Quý Đôn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trung Ngạn » Trường An thành hoài cổ