27/09/2023 12:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lục nguyệt thập ngũ dạ nguyệt hạ tác phụng ký chư cố nhân
六月十五夜月下作奉寄諸故人

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 27/12/2014 13:04

 

Nguyên tác

羇留兩遷次,
十見海月圓。
月近不改色,
客居行已便。
我欲插雙翅,
飛步凌紫煙。
路逢吳仙人,
揖我桂樹邊。
相見為款曲,
似話余生前。
語細了不記,
揮手南風顚。
歸來一長嘯,
把酒欲問天。
天高不可問,
且賦囚山篇。

Phiên âm

Ky lưu lưỡng thiên thứ,
Thập kiến hải nguyệt viên.
Nguyệt cận bất cải sắc,
Khách cư hành dĩ biền.
Ngã dục sáp song sí,
Phi bộ lăng tử yên[1].
Lộ phùng Ngô tiên nhân[2],
Ấp ngã quế thụ biên.
Tương kiến vị khoản khúc,
Tự thoại dư sinh tiền.
Ngữ tế liễu bất ký,
Huy thủ nam phong điên.
Quy lai nhất trường khiếu,
Bả tửu dục vấn thiên.
Thiên cao bất khả vấn,
Thả phú "Tù sơn[3]" thiên.

Bản dịch của Vũ Mộng Hùng

Nơi giam cấm đổi dời hai bận
Trăng bể trông, tròn chẵn mười phen
Trăng nay sắc vẫn y nguyên
Mà nơi khách ở dần quen lối rồi
Ta những muốn chắp đôi cánh nhẹ
Bay vút từng khói tía mênh mang
Ngô tiên gặp gỡ giữa đường
Đứng bên cây quế, dịu dàng vẫy ta
Vừa thấy nhau đậm đà trò chuyện
Dường vì ta giở đến kiếp xưa
Nói thầm nghe chẳng nhớ ra
Cùng nhau từ ngọn gió hoà chia tay
Về đến nơi huýt dài một tiếng
Cầm chén toan hỏi đến trời cao
Trời cao khôn hỏi được nào
Thơ "Non tù" đã vịnh vào một thiên
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Nơi Ngọc Hoàng thượng đế ở, đây ý nói trên trời.
[2] Sách "Đậu dương tạp trở" nói Ngô Cương người đời Hán tu tiên, sau mắc lỗi bị đày vào cung trăng để đẵn cây quế, nhưng hễ đẵn đến đâu thì cây quế lại liền đến đó, nên không bào giờ xong.
[3] Liễu Tông Nguyên đời Đường có bài phú "Tù sơn".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Lục nguyệt thập ngũ dạ nguyệt hạ tác phụng ký chư cố nhân