02/02/2023 08:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lộ tư
鷺鷥

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Đường luật; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Đông Lộ vào 02/09/2022 03:46

 

Nguyên tác

雪衣雪發青玉嘴,
群捕魚兒溪影中。
驚飛遠映碧山去,
一樹梨花落晚風。

Phiên âm

Tuyết y tuyết phát thanh ngọc chuỷ,
Quần bổ ngư nhi khê ảnh trung.
Kinh phi viễn ánh bích sơn khứ,
Nhất thụ lê hoa lạc vãn phong.

Dịch nghĩa

Lông trắng lại đầu trắng rồi mỏ xanh màu ngọc,
Bóng chúng bắt cá theo bầy đổ trong dòng suối.
Vì hoảng sợ mà bay xa trên nền núi xanh,
Có một đoá hoa lê rơi trong làn gió chiều.

Bản dịch của Phạm Hà

Mỏ biếc ngời, tóc, lông, tuyền trắng
Suối khe lồng, chụm bắt cá con
Hoảng bay vút tận xanh non
Cây lê hoa rụng vương trong gió chiều

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Lộ tư