07/05/2021 09:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lữ dạ đắc cố nhân thư
旅夜得故人書

Tác giả: Tuy Lý Vương - 綏理王

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 28/07/2012 08:48

 

Nguyên tác

小館閉柴荊,
寒燈暗復明。
忽驚書問訊,
坐覺歲崢嶸。
曉月兼霜色,
秋風似雨聲。
酒醒相憶處,
鐘漏隔嚴城。

Phiên âm

Tiểu quán bế sài kinh,
Hàn đăng ám phục minh.
Hốt kinh thư vấn tấn,
Toạ giác tuế tranh vanh.
Hiểu nguyệt kiêm sương sắc,
Thu phong tự vũ thanh.
Tửu tỉnh tương ức xứ,
Chung lậu cách nghiêm thành.

Bản dịch của Trần Như Uyên

Quán khách đêm đóng cửa
Đèn khuya sáng lại mờ
Bỗng đâu thư tín gởi
Nghĩ lại tháng năm chờ
Trăng sáng pha màu khói
Gió thu tựa tiếng mưa
Hết say rồi nhớ bạn
Thành cách tiếng chuông đưa
Nguồn: Thơ Tuy Lý Vương Miên Trinh, NXB Văn học, 1992

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tuy Lý Vương » Lữ dạ đắc cố nhân thư