19/01/2022 02:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phố

Tác giả: Trần Duy Trung

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trần Duy Trung vào 13/08/2013 22:26

 

phố triển lãm người

phố triển lãm đời

phố trưng bày
mỗi ngày

20.05.2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Duy Trung » Phố