27/01/2022 03:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhật đăng Kim Hoa quán
春日登金華觀

Tác giả: Trần Tử Ngang - 陳子昂

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi Vanachi vào 21/05/2006 06:50

 

Nguyên tác

白玉仙臺古,
丹丘別望遙。
山川亂雲日,
樓榭入煙霄。
鶴舞千年樹,
虹飛百尺橋。
還疑赤松子,
天路坐相邀。

Phiên âm

Bạch Ngọc tiên đài cổ,
Đan Khâu biệt vọng diêu (dao).
Sơn xuyên loạn vân nhật,
Lâu tạ nhập yên tiêu.
Hạc vũ thiên niên thụ,
Hồng phi bách xích kiều.
Hoàn phùng Xích Tùng Tử,
Thiên lộ sinh tương yêu.

Dịch nghĩa

Bạch Ngọc là đài tiên ngày xưa
Nhìn cõi Đan Khâu riêng ở nơi xa xôi
Mây và nắng lẫn lộn trên núi sông
Khói sương che mờ lầu gác
Hạc múa trên cây nghìn năm
Cầu vồng bay thành chiếc cầu dài trăm thước
Lại ngỡ gặp ông Xích Tùng Tử
Cùng mời nhau đi trên đường trời

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Đài Tiên xưa Bạch Ngọc
Vời ngắm cõi Đan Khâu
Mây nắng nhoà sông núi
Khói sương phủ gác lầu
Nghìn năm cây múa hạc
Trăm thước mống bay cầu
Lại gặp Xích Tùng Tử
Đường trời hãy đón nhau
Tiêu đề có bản chép là Xuân nhật đăng Cửu Hoa quán 春日登九華觀.
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tử Ngang » Xuân nhật đăng Kim Hoa quán