16/10/2021 21:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kệ

Tác giả: Thạch Sương Sở Viên thiền sư - 石霜楚圓禪師

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tống, Liêu, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 07/07/2012 08:05

 

Nguyên tác

長江行不盡,
帝裏到何時。
既得涼風便,
休將櫓棹施。

Phiên âm

Trường Giang hành bất tận,
Đế lý đáo hà thì.
Ký đắc lương phong tiện,
Hưu tương lỗ trạo thi.

Bản dịch của Phạm Đình Nhân

Trường Giang đi mãi khôn cùng
Bao giờ cho đến đế cung hỡi người
Gió lành thổi khắp muôn nơi
Mái chèo hãy gác ngồi chơi tự tình
Nguồn: Lời di huấn (Phật giáo và các bài kệ truyền pháp), Phạm Đình Nhân, NXB Văn học, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thạch Sương Sở Viên thiền sư » Kệ