09/12/2021 05:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thái Thúc vu điền 1
大叔于田 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 17:44

 

Nguyên tác

大叔于田,
乘乘馬。
執轡如組,
兩驂如舞。
叔在藪,
火烈具舉。
襢裼暴虎,
獻于公所。
將叔無狃,
戒其傷女。

Phiên âm

Thúc vu điền,
Thừa thặng mỗ (mã).
Chấp bí thư tổ.
Lưỡng sam như vũ.
Thúc tại tổ (tẩu),
Hoả liệt cụ cử,
Đản tích bạo hổ.
Hiến vu công sở.
Thương Thúc vô nổ (nữu).
Giới kỳ thương nhữ.

Dịch nghĩa

Thái thúc (Cung Thúc Đoạn) đi săn,
Đi xe bốn ngựa,
Cầm dây cương nhẹ nhàng như cầm sợi dây vải.
Hai con ngựa thắng ở hai bên ngoài (chạy hoà hợp nhau đúng tiết điệu) như nhảy múa.
Thái Thúc đến nơi ao chầm (chỗ có nhiều thú để săn),
Thì khắp nơi đều đốt lửa hừng lên để đuổi thú.
(Thái Thúc) xăn tay áo lên, tay không mà bắt lấy con hổ.
Đem dâng lên chỗ của Trịng Trang Công.
Vì mến chuộng Thái Thúc, dân chúng nước trịnh xin Thái Thúc chớ tập quen việc nguy hiểm ấy,
Khuyên răn ngài, sợ ngài bị thương.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Khi Thái Thúc ra đi săn bắn,
Bốn ngựa đà lướt thẳng trên đường.
Nhe như dây vải cầm cương.
Chạy bìa hai ngựa nhịp nhàng múa may!
Đến ao chầm dừng ngay xe ngựa.
Đều cháy lên ngọn lửa khắp cùng.
Áo xăn tay hổ bắt không.
Đem dâng trước chỗ Trang Công tức thì.
Xin chớ tập việc nguy dường ấy,
E có ngày mang lấy tích thương.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

Thúc: cũng là Cung Thúc Đoạn.
sam: hai con ngựa thắng phía ngoài ở hai bên.
như vũ: nói hoà hợp trùng điệu với nhau, đều nói là đánh xe rất giỏi.
tẩu (tổ): ao chầm.
hoả: đốt lửa thiêu cỏ ngoài đồng để săn bắn.
liệt: dáng cháy hừng lên.
cụ: cùng đều nhau.
đản tích: xăn ống tay áo lên để cho lộ hai cánh tay ra.
bạo: tay không mà bắt thú.
Công: Trang Công.
nữu: quen.

Người trong nước răn Cung Thúc Đoạn rằng: xin ngài chớ tập quen việc này, e có khi sẽ bị thương. Vì Cung Thúc Đoạn nhiều tài, lại thích vũ dũng, khiến dân nước Trịnh thương yêu đến như thế.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Thái Thúc vu điền 1