25/05/2024 02:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu

Tác giả: Việt Phương - Trần Quang Huy

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 03/10/2009 19:51

 

Thực hay hư ảo đây em
Nắng mưa mưa nắng đan trên mặt hồ

Anh nhìn em tự bao giờ
Mà nay sóng mắt tràn bờ toàn em

Tự nhìn cho thấy ngày đêm
Thấy mầm đang nhú lúa lên dậy thì

Thấy anh từ biệt ra đi
Mà anh vẫn ở thầm thì trong em

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Việt Phương » Thu