26/10/2020 12:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Núi

Tác giả: Nguyễn Anh Nông

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 17/07/2007 06:48

 

(Tặng MVK và BMC)

Mỗi mình ngất ngưỡng núi non xanh
Mây trắng không bay lạc thị thành
Văn chương kẻ chợ ai mua bán
Cơm áo bỡn người, kệ, coi kinh!
- Ừ, ta tỷ phú mây và gió
Tháng ngày thuyền mộng cứ lênh đênh
Trăng trời ru rú nơi xa vợi
Vẫn tỏ một người - con mắt xanh? (*)
(*) Câu thơ cuối này, ban đầu là "Đếch một ai người con mắt xanh (K.D.H)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Anh Nông » Núi