29/09/2022 04:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bộ xuất Hạ Môn hành kỳ 5 - Quy tuy thọ
步出夏門行其五-龜雖壽

Tác giả: Tào Tháo - 曹操

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tam Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 30/05/2008 02:35

 

Nguyên tác

神龜雖壽,
猶有竟時。
騰蛇乘霧,
終為土灰。
老驥伏櫪,
志在千里;
烈士暮年,
壯心不已。
盈縮之期,
不但在天;
養怡之福,
可得永年。
幸甚至哉!
歌以詠志。

Phiên âm

Thần quy tuy thọ,
Do hữu cánh thì.
Đằng xà thừa vụ,
Chung vi thổ hôi.
Lão ký phục lịch,
Chí tại thiên lý;
Liệt sĩ mộ niên,
Tráng tâm bất dĩ.
Doanh súc chi kỳ,
Bất đãn tại thiên;
Dưỡng di chi phúc,
Khả đắc vĩnh niên.
Hạnh thậm chí tai!
Ca dĩ vịnh chí.

Bản dịch của Vũ Bội Hoàng

Thọ như rùa thiêng
Cũng có lúc chết
Rồng cưỡi mây mù
Cũng ra tro hết
Ngựa già nằm chuồng
Chí ở bốn phương
Anh hùng lớn tuổi
Hăng hái như thường
Khi thịnh khi suy
Không chỉ tại trời
Ta biết di dưỡng
Sẽ sống lâu dài
Bài thơ Thần quy tuy thọ được Tào Tháo sáng tác vào năm ông 63 tuổi để tỏ chí mình. Đây là một áng thơ độc đáo, ngắn gọn mà bi tráng. Tinh thần cả bài thơ là lạc quan, tuy biết rõ đời người có hạn, kẻ anh hùng nào rồi cũng chết, nhưng ông không hề vì thế mà buồn chán. (Theo Lịch sử văn học Trung Quốc, NXB Giáo Dục, 2002)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tháo » Bộ xuất Hạ Môn hành kỳ 5 - Quy tuy thọ