15/08/2020 12:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giếng sâu thì phải thừng dài

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/03/2015 17:02

 

Giếng sâu thì phải thừng dài,
Có khôn thì chịu khó ngồi cho lâu.
Em chần chừ cũng chẳng được đâu,
Sắm mồi mắc nhợ anh câu con cá này.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Giếng sâu thì phải thừng dài