28/09/2022 08:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 06
上皇西巡南京歌其六

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 08/07/2018 13:15

 

Nguyên tác

濯錦清江萬里流,
雲帆龍舸下揚州。
北地雖誇上林苑,
南京還有散花樓。

Phiên âm

Trạc cẩm thanh giang vạn lý lưu,
Vân phàm long khả há Dương Châu[1].
Bắc địa tuy khoa Thượng lâm[2] uyển,
Nam kinh hoàn hữu Tản hoa lâu[3].

Dịch nghĩa

Giặt gấm bên sông nước trong trôi đi vạn dặm,
Buồm cao tới mây thuyền rồng xuống Dương Châu.
Đất bắc tuy khoe vườn Thượng lâm,
Ở Nam Kinh còn có lầu Tán hoa.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Giặt gấm sông trong trôi muôn dặm
Thuyền rồng vương xuống tận Dương Châu
Bắc khoe Thượng uyển đã lâu
Nam kinh còn Tản hoa lâu hưởng nhàn.
Nguồn: Toàn Đường thi, Khang Hy ngự định, Hà Bắc nhân dân xuất bản xã, năm 1993

[1] Đất nay trong huyện Giang Đô, tỉnh Giang Tô.
[2] Tên vườn danh tiếng của hoàng gia trong kinh đô Trường An.
[3] Vườn hoa nổi tiếng trong Thành Đô, đất Thục.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Thượng hoàng tây tuần nam kinh ca kỳ 06