25/10/2021 02:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn cư bách vịnh kỳ 096
山居百詠其九十六

Tác giả: Tông Bản thiền sư - 宗本禪師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2014 15:04

 

Nguyên tác

山居渾不厭居山,
就樹誅茅縛半間。
一箇老僧猶是窄,
豈容俗客到禪關。

Phiên âm

Sơn cư hồn bất yếm cư sơn,
Tựu thụ tru mao phược bán gian.
Nhất cá lão tăng do thị trách,
Khởi dung tục khách đáo thiền quan.

Bản dịch của Thích Nhật Quang

Ở núi chẳng chán cảnh núi non,
Tranh lá sơ sài am cỏn con.
Chỉ một lão tăng còn chật hẹp,
Khách trần tá túc chỗ đâu còn.
Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tông Bản thiền sư » Sơn cư bách vịnh kỳ 096