11/12/2022 03:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Đỗ Vị (Hàn nhật kinh thiềm đoản)
寄杜位(寒日經檐短)

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 18/06/2005 11:43

 

Nguyên tác

寒日經檐短,
窮猿失木悲。
峽中為客恨,
江上憶君時。
天地身何在,
風塵病敢辭。
封書兩行淚,
沾灑裛新詩。

Phiên âm

Hàn nhật kinh thiềm đoản,
Cùng viên thất mộc bi.
Giáp trung vi khách cửu,
Giang thương ức quân thì.
Thiên địa nhân hà tại?
Phong trần bệnh tán từ.
Phong thư lưỡng hàng lệ,
Triêm sái ấp tân thi.

Dịch nghĩa

Ngày rét, mặt trời chóng qua thềm
Mất ổ, cùng đường, vượn buồn rầu
Nấn ná lâu ngày ở gửi nơi kẽm sông
Khi ở trên sông lại nhớ đến bác
Khắp trời đất biết gửi thân nơi nào?
Bước phong trần đau ốm biết nài sao!
Gửi lá thư, hai hàng lệ nhỏ
Đầm đìa bám vào lòng thơ mới

Bản dịch của Trần Tuấn Khải

Bóng trời rét qua thềm thoăn thoắt
Vượn cùng đường mất ổ những bi ai
Nơi kẽm sông nấn ná bấy lâu rồi
Trên sông đó nghĩ người thêm tưởng nhớ
Khắp trời đâu biết đâu là chốn ở
Bước phong trần đau ốm nữa nài sao!
Phong thư hàng lệ tuôn trào
Đầm đìa lã chã thấm vào hàng thơ
(Năm 767)

Nguyên chú: “Khoảnh giả dữ Vị đồng tại Nghiêm thượng thư mạc” 頃者與位同在故嚴尚書幕 (Có một thời gian ngắn Vị cùng tôi dưới quyền quan thượng thư Nghiêm Vũ).

Đỗ Vị là em họ của Đỗ Phủ, là con rể của tể tướng Lý Lâm Phủ, nhà ở Trường An. Lúc Đỗ Phủ sống nghèo khổ ở gần kinh đô để mưu cầu công danh, Vị có mời về nhà chơi, thết đãi chu đáo. Tác giả làm bài này khoảng năm 767, vì Thành Đô có loạn, ông rời nhà cỏ, đưa gia quyến lánh nạn tại Quỳ Châu (nay là huyện Phụng Tiết, tỉnh Tứ Xuyên). Lại nghe tin sau khi Lý Lâm Phủ chết, Vị bị biếm đi đất Thục, ông viết bài này cảm thương em.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Ký Đỗ Vị (Hàn nhật kinh thiềm đoản)