09/08/2022 11:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ ông Lư Thoa

Tác giả: Tản Đà - 傘沱

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi karizebato vào 25/11/2009 20:44

 

Ngồi buồn ta nhớ ông Lư Thoa[1]
Dân ước nhân quyền ông xướng ra
Ông sinh thế kỷ thứ mười tám
Hai trăm năm nay đời đã qua
Tiếng ông còn ở trên thế giới
Tượng ông còn đứng bên Lãng-sa
Sau lúc ông chết, tỏ danh giá
Ông còn đương sống, không vinh hoa
Vinh hoa danh giá, ông không tưởng
Thương đời bao quản đời coi ta
Tượng đồng còn đó, ông còn đó
Nghìn thu gió táp cùng mưa sa
Mưa sa gió táp ông không quản
Ông đứng lo đời còn lâu xa
Nhớ ông bao nhiêu kính lại mến
Học trò xin có bài thơ ca
(Hữu Thanh 1921)

Nguồn: Tản Đà toàn tập - Tập I, NXB Văn học, 2002
[1] Lư Thoa là J.J. Rousseau (1712-1778) nhà văn và nhà triết học lớn của Pháp, nhà tư tưởng của Đại Cách mạng Pháp 1789.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tản Đà » Nhớ ông Lư Thoa