02/12/2020 04:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lâm Chiêu ngục trung thi
林昭獄中詩

Tác giả: Lâm Chiêu - 林昭

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2019 17:22

 

Nguyên tác

生命似嘉樹,
愛情若麗花。
自由昭臨處,
欣欣迎日華。
生命巍然在,
愛情無絕期。
原殉自由死,
終不堪為奴。

Phiên âm

Sinh mệnh tự gia thụ,
Ái tình nhược lệ hoa.
Tự do chiêu lâm xứ,
Hân hân nghênh nhật hoa.
Sinh mệnh nguy nhiên tại,
Ái tình vô tuyệt kỳ.
Nguyện tuẫn tự do tử,
Chung bất kham vi nô.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tính mệnh như cây xinh,
Sinh tình yêu hoa đẹp.
Tự do toả khắp nơi,
Mừng hào quang lớp lớp.
Tính mệnh nguy nhưng còn,
Tình yêu mãi không thôi.
Vì tự do nguyện chết,
Quyết không làm tì nô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lâm Chiêu » Lâm Chiêu ngục trung thi