27/05/2022 02:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nghệ nhân Bát Tràng

Tác giả: Hồ Minh Hà

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/11/2014 14:12

 

Em cầm bút vẽ lên tay,
Đất Cao Lanh bỗng nở đầy sắc hoa.
Cánh cò bay lả, bay la,
Luỹ tre đầu xóm, cây đa giữa đồng.
Con đò lá trúc qua sông,
Trái mơ tròn trĩnh, quả bòng đung đưa.
Bút nghiêng lất phất hạt mưa,
Bút trao gợn nước Tây Hồ lăn tăn.
Hài hoà đường nét hoa văn,
Dáng em, dáng của nghệ nhân Bát Tràng.
(Trích Nét vẽ... màu men)

Nguồn: SGK Tiếng Việt 4, tập 2, NXB Giáo dục, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Minh Hà » Nghệ nhân Bát Tràng