25/05/2024 11:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vi Tống diễm đề từ
為宋艷題詞

Tác giả: Sử Mộng Lan - 史夢蘭

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 05/10/2018 23:48

 

Nguyên tác

宋史高標道學名,
風流天子卻多情。
安安唐與師師李,
盡得承恩入禁城。

Phiên âm

Tống sử cao tiêu đạo học danh,
Phong lưu thiên tử khước đa tình.
An An Đường dữ Sư Sư Lý,
Tận đắc thừa ân nhập cấm thành.

Bản dịch của Châu Hải Đường

Tống sử nêu cao người học đạo,
Phong lưu thiên tử cũng đa tình.
An An Đường với Sư Sư Lý,
Đều được ơn vua đến cấm thành.
Bài thơ này tác giả mượn Đường An An và Lý Sư Sư, là những danh kỹ ở Hàng Châu được Tống Lý Tông rất sủng ái, để châm biếm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sử Mộng Lan » Vi Tống diễm đề từ