19/01/2021 16:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Bên túp lều rừng mục nát tan”
“У сгнившей лесной избушки”

Tác giả: Nikolai Rubtsov - Николай Рубцов

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 13/07/2019 19:52

 

Nguyên tác

У сгнившей лесной избушки,
Меж белых стволов бродя,
Люблю собирать волнушки
На склоне осеннего дня.

Летят журавли высоко
Под куполом светлых небес,
И лодка, шурша осокой,
Плывет по каналу в лес.

И холодно так, и чисто,
И светлый канал волнист,
И с дерева с легким свистом
Слетает прохладный лист,

И словно душа простая
Проносится в мире чудес,
Как птиц одиноких стая
Под куполом светлых небес...

Bản dịch của Trần Vĩnh Phúc

Bên túp lều rừng mục nát tan
Tôi yêu thích tìm nhặt, hái nấm
Lang thang giữa hàng cây thân trắng
Vào cuối ngày thu nắng sắp tàn

Đàn sếu tung cánh bay cao vút
Dưới vòm trời vòi vọi sáng trong
Và con thuyền loạt soạt cỏ lác
Trôi theo dòng lạch tới rừng thông

Gió se lạnh, trời quang mây tạnh
Con kênh bạc gợn sóng lăn tăn
Trên vòm cây nghe tiếng soạt nhẹ
Một chiếc lá vàng rụng xuống chân

Và dường như tâm hồn chân chất
Đang bay trong thế giới kỳ kỳ
Tựa như đàn chim kia đơn độc
Dưới vòm trời trong vắt bay đi
Nguồn: Ngọn lửa Nga (thơ), Nikolai Rubtsov, NXB Lokid Premium, Moskva, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nikolai Rubtsov » “Bên túp lều rừng mục nát tan”