18/01/2021 01:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Túc Bạch Vân sơn tự

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 12/10/2018 11:17

 

Phiên âm

Huề hồ bắc quách vãn đăng lâm,
Phong đắng vân khê thảo thụ thâm.
Bán Bích[1] điều nghiêu sơn hổ cứ,
Bằng Tuyền[2] ô yết thuỷ long ngâm.
Ngọc hoàn duyên đoạn viên đề oán[3],
Hương tích trần xa hạc mộng trầm.
Vĩnh dạ hồi toàn thiền thất nguyệt,
Phân minh như chiếu vãng lai tâm.

Dịch nghĩa

Mang theo hồ rượu từ lớp thành ngoài phía bắc, chiều lên núi,
Bậc gió khe mây cỏ cây rậm.
Bán Bích chót vót núi như hổ ngồi,
Bằng Tuyền rền rĩ như tiếng rồng ngâm.
Duyên vòng ngọc đứt đoạn, vượn khóc oán,
Hương chứa bụi đọng, mộng hạc say đằm.
Suốt đêm quanh quẩn trăng nhà thiền,
Phân minh như soi lòng khách xa đến.

Bản dịch của Hoài Anh

Mang theo hồ rượu lên đây,
Khe mây bậc gió cỏ cây tốt bời.
Chon von núi tựa hổ ngồi,
Suối Bằng rền rĩ như lời rồng ngâm.
Duyên tan vượn khóc thương tâm,
Hương chìm bụi đọng hạc nằm ngủ say.
Thâu đêm trăng nóc thiền trai,
Chiếu soi lòng khách vãng lai rõ ràng.
Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006
[1, 2] Tự chú: Bán Bích (nửa vách), Bằng Tuyền (suối bạn) là tên hai con suối.
[3] Tự chú: Chuyện Bạch Viên Tôn Các xuất xứ ở đây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Túc Bạch Vân sơn tự