18/08/2022 05:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phan Đình Phùng

Tác giả: Huy Cận - Cù Huy Cận

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 17/04/2020 08:39

 

Ngự sử quyết lòng điều chỉnh sử
Mười năm rực cháy lửa Cần Vương
Nhúm gio còn lại sông La nhận
Bón tươi lòng dân động bốn phương
Nguồn: Huy Cận toàn tập (tập 1), NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Cận » Phan Đình Phùng