08/08/2020 11:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chim bay về mỏm Sơn Trà

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 14:02

 

Chim bay về mỏm Sơn Trà,
Chàng đi lính mộ xa là quá xa.
Sự này bởi tại Lang Sa,
Cho nên đũa ngọc mới xa mâm vàng.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Chim bay về mỏm Sơn Trà