03/10/2022 11:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đáp Vương Duy
答王維

Tác giả: Trương Cửu Linh - 張九齡

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/06/2014 17:33

 

Nguyên tác

荊門怜野雁,
湘水斷飛鴻。
知己如相憶,
南湖一片風。

Phiên âm

Kinh Môn[1] liên dã nhạn,
Tương thuỷ đoạn phi hồng.
Tri kỷ như tương ức,
Nam Hồ[2] nhất phiến phong.

Dịch nghĩa

Ở Kinh Môn thương cho loài nhạn đồng quê,
Chim hồng đã hết bay ở sông Tương.
Nếu quả như bạn tri kỷ còn nhớ đến nhau,
Thì Nam Hồ trong một hôm có gió.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nơi Kinh Môn thương loài hoang nhạn
Chốn Tương thuỷ hồng đoạn bay qua
Nếu như tri kỷ nhớ ra
Đúng là gió giúp chúng ta Nam Hồ
[1] Nay là huyện cùng tên tỉnh Hồ Bắc.
[2] Tên hồ trong tỉnh Hồ Bắc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Cửu Linh » Đáp Vương Duy