09/12/2022 04:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con chim của hoang tàn
L’oiseau des ruines

Tác giả: Yves Bonnefoy

Nước: Pháp
Đăng bởi hongha83 vào 31/10/2018 07:36

 

Nguyên tác

L’oiseau des ruines se sépare de la mort,
Il nidifie dans la pierre grise au soleil,
Il a franchi toute douleur, toute mémoire,
Il ne sait plus ce qu’est demain dans l’éternel

Bản dịch của Tế Hanh

Con chim của hoang tàn vươn ra từ cái chết
Nó làm tổ trong đá xám dưới mặt trời
Nó đã vượt qua tất cả khổ đau, hoài niệm
Không còn biết nữa thế nào là ngày mai trong vĩnh viễn
Nguồn: Tiếng nói trong khoảng cách (song ngữ), Nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 1994

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yves Bonnefoy » Con chim của hoang tàn