30/10/2020 21:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quy Đường độc chước
龜堂獨酌

Tác giả: Lục Du - 陸遊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 04/10/2012 14:26

 

Nguyên tác

一榼蘭溪自獻酬,
徂年不肯為人留。
巴山頻入初寒夢,
江月偏供獨夜愁。
越石壯心雞喔喔,
子卿歸信雁悠悠。
天生我輩初何用,
病骨支離又過秋。

Phiên âm

Nhất hạp Lan Khê[1] tự hiến thù,
Tồ niên bất khẳng vị nhân lưu.
Ba Sơn[2] tần nhập sơ hàn mộng,
Giang nguyệt thiên cung độc dạ sầu.
Việt Thạch[3] tráng tâm kê ác ác,
Tử Khanh[4] quy tín nhạn du du.
Thiên sinh ngã bối sơ hà dụng,
Bệnh cốt chi ly hựu quá thu.

Bản dịch của Hoàng Tạo

Rượu Lan mình chuốc cho mình
Bao ngày tháng đã vô tình trôi qua
Mơ hoài rét sớm non Ba
Trăng sông đêm lẻ xui ta ngậm ngùi
Canh gà tráng sĩ bồi hồi
Ngày về tin nhạn phương trời xa xa
Bọn mình trời nỡ phụ a?
Xương còm lại trải thu qua một lần
Quy Đường: tên nhà ở của tác giả.

Nguồn: Thơ Lục Du, NXB Văn học, 1971
[1] Một sông ở Tích Đông. Ở đây chỉ chỗ sản xuất rượu ngon.
[2] Tức núi Đại Ba, ở phía nam tỉnh Thiểm Tây.
[3] Tên tự của Lưu Côn, danh tướng đời Tấn, một lần nằm với Tổ Địch, nửa đêm nghe tiếng gà gáy, khẳng khái dậy múa gươm.
[4] Tên tự của Tô Vũ đời Hán Vũ Đế, ông được Vũ Đế phái đi sứ sang Hung Nô sau khi giành đại thắng Hung Nô. Tô Vũ bị Thiền Vu, vua Hung Nô giam giữ suốt mười chín năm, trải qua muôn vàn gian khổ, nhưng vẫn giữ khí tiết, anh dũng bất khuất, cuối cùng được trở về với nhà Hán.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Du » Quy Đường độc chước