11/06/2023 07:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dục dữ nguyên bát bốc lân, tiên hữu thị tặng
欲與元八卜鄰,先有是贈

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 07/10/2008 03:16

 

Nguyên tác

平生心跡最相親,
欲隱牆東不為身。
明月好同三徑夜,
綠楊宜作兩家春。
每因暫出猶思伴,
豈得安居不擇鄰。
何獨終身數相見,
子孫長作隔牆人。

Phiên âm

Bình sinh tâm tích tối tương thân,
Dục ẩn tường đông bất vị thân.
Minh nguyệt hảo đồng tam kính dạ,
Lục dương nghi tác lưỡng gia xuân.
Mỗi nhân tạm xuất do tư bạn,
Khởi đắc an cư bất trạch lân.
Hà độc chung thân sổ tương kiến,
Tử tôn trường tác cách tường nhân.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Bình sinh lòng muốn kết thân,
Tường đông ẩn náu, vì mình, phải đâu!
Trăng soi chung đẹp đường vào,
Dương xanh xuân tặng của nào riêng ai.
Bước ra là bạn hàng ngày,
Láng giềng tốt, hẳn chốn này an cư.
Lẽ nào chẳng gặp bao giờ,
Cháu con chớ để cách chia lâu dài.
Nguồn: Thơ Bạch Cư Dị, Ngô Văn Phú, NXB Hội nhà văn, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Dục dữ nguyên bát bốc lân, tiên hữu thị tặng