03/08/2021 21:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chàng về thiếp cũng xin theo

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 14:00

 

Chàng về thiếp cũng xin theo,
Qua sông nỉ nước, qua đèo nỉ non.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Chàng về thiếp cũng xin theo