30/11/2020 22:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gió nam thổi lạnh phòng hương

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2016 17:47

 

Gió nam thổi lạnh phòng hương,
Bữa nay mới biết tình thương của nàng.
Dạo chơi cho biết đủ đàng,
Hoạ may có gặp bạn vàng gá duyên.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gió nam thổi lạnh phòng hương