08/07/2020 04:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu sơn
秋山

Tác giả: Cố Viêm Vũ - 顧炎武

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 13/09/2008 04:44

 

Nguyên tác

秋山復秋水,
秋花紅未已。
烈風吹山岡,
磷火來城市。
天狗下巫門,
白虹屬軍壘。
可憐壯哉縣,
一旦生荊杞。
歸元賢大夫,
斷脰良家子。
楚人固焚麇,
庶幾歆舊祀。
勾踐棲山中,
國人能致死。
嘆息思古人,
存亡自今始。

Phiên âm

Thu sơn phục thu thuỷ,
Thu hoa hồng vị dĩ.
Liệt phong xuy sơn cương,
Lân hoả lai thành thị.
Thiên cẩu hạ vu môn,
Bạch hồng thuộc quân luỹ.
Khả liên tráng tai huyện,
Nhất đán sinh kinh kỷ.
Quy nguyên hiền đại phu,
Đoạn đậu lương gia tử.
Sở nhân cố phần quân,
Thứ kỷ hâm cựu tự.
Câu tiễn thê sơn trung,
Quốc nhân năng trí tử.
Thán tức tư cổ nhân,
Tồn vong tự kim thuỷ.

Bản dịch của (Không rõ)

Núi thu liền sông thu
Hoa thu hồng tươi nhụy
Gió độc tràn núi đồi
Lửa dội về thành thị
Chó trời xuống Vu môn
Vòng trắng dàn quân lũy
Huyện đẹp đáng thương thay
Gai góc đầy lối cũ
Quy phục bọn đại phu
Cắt cổ người đức độ
Người Sở đốt kho tàng
Che thâm cung mờ tỏ
Dẫm nát chốn sơn trung
Người chết đường chết chợ
Than thở thương người xưa
Mất còn từ nay rõ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cố Viêm Vũ » Thu sơn