02/08/2021 19:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh về cho nhớ mai sang

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 10:38

 

Anh về cho nhớ mai sang,
Coi chi bỏ chiếc thuyền vàng lênh đênh.
Khảo dị:
Anh về cho nhớ mai sang,
Coi chi bỏ chút thuyền vàng lênh đênh.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh về cho nhớ mai sang