14/08/2022 11:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mạnh đông
孟冬

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/05/2015 10:53

 

Nguyên tác

殊俗還多事,
方冬變所為。
破瓜霜落爪,
嘗稻雪翻匙。
巫峽寒都薄,
烏蠻瘴遠隨。
終然減灘瀨,
暫喜息蛟螭。

Phiên âm

Thù tục hoàn đa sự,
Phương đông biến sở vi.
Phá qua sương lạc trảo,
Thường đạo tuyết phiên thi.
Vu Giáp hàn đô bạc,
Ô Man[1] chướng viễn tuỳ.
Chung nhiên giảm thán lại,
Tạm hỉ tức giao ly.

Dịch nghĩa

Chốn lạ vẫn thường gây lắm chuyện,
Vừa mới sang đông mà đã thay đổi hẳn đi rồi.
Bổ trái dưa do sương vung móng sắc,
Ăn cơm mà tuyết lật nghiêng cả thìa.
Trong vùng Vu Giáp, cái lạnh chỉ hơi hơi,
Cái nóng từ vùng Ô Man từ xa đưa tới.
Cuối cùng thác nước có giảm bớt,
Cũng tạm vui vì không còn giải với cá sấu nữa.

Bản dịch của Phạm Doanh

Vùng lạ thật lắm điều,
Huống đông thường láo nháo.
Sương vung móng bổ dưa,
Tuyết lật thìa ăn gạo.
Vu-giáp lạnh vừa vừa,
Vùng Mường nóng xa thấu.
Thác nước giảm bớt dần,
Tạm mừng hết giải, sấu.
(Năm 767)

[1] Dân tộc ít người xưa ở vùng tây nam Trung Quốc, cũng dùng để chỉ cư chỉ của họ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Mạnh đông