26/09/2022 17:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vọng Tiên đài
望仙臺

Tác giả: La Nghiệp - 羅鄴

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/02/2014 13:21

 

Nguyên tác

千金壘土望三山,
雲鶴無蹤羽衛還。
若說神仙求便得,
茂陵何事在人間?

Phiên âm

Thiên kim luỹ thổ vọng Tam Sơn,
Vân hạc vô tung, vũ vệ hoàn.
Nhược thuyết thần tiên cầu tiện đắc,
Mậu Lăng[1] hà sự tại nhân gian?

Dịch nghĩa

Bỏ ngàn vàng thuê đắp đất làm đài cao vọng ở Tam Sơn,
Chẳng thấy hạc cưỡi mây đâu, nghi vệ cõi tiên cũng đã về.
Nếu cho rằng thần tiên cầu gì được nấy,
Thì Mậu Lăng sao còn xây ở cõi người này?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngàn vàng đắp luỹ vọng Tam San
Hạc chẳng thấy đâu, tiên cảnh tan
Nếu bảo thần tiên cầu được cả
Mậu Lăng sao lại ở nhân gian?
Tam Sơn theo truyền thuyết thời thượng cổ, là ba ngọn núi nổi lên ngoài biển, hình dạng như cái bầu rượu, là nơi thần tiên ở. Ba ngọn núi ấy có tên là Phương Trượng, Bồng Lai và Doanh Châu.

[1] Lăng mộ vua Hán Vũ Đế. Sinh thời, ông rất tôn thờ thần tiên, những tưởng cầu được tiên cho trường sinh bất tử.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » La Nghiệp » Vọng Tiên đài