27/09/2023 20:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cổ Bắc Khẩu trung thu
古北口中秋

Tác giả: Tào Dần - 曹寅

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 07/09/2010 04:00

 

Nguyên tác

山蒼水白臥牛城,
三尺黃旗萬馬鳴。
半夜檀州看秋月,
河山表裏更分明。

Phiên âm

Sơn thương thuỷ bạch ngoạ Ngưu thành,
Tam xích hoàng kỳ vạn mã minh.
Bán dạ đàn châu khán thu nguyệt,
Hà sơn biểu lý cánh phân minh.

Bản dịch của Nguyễn Tôn Nhan

Núi xanh nước trắng nằm dưới thành
Ba thước cờ vàng ngựa hý quanh
Nửa khuya ra bãi nhìn trăng sáng
Trong ngoài sông núi rất phân minh
Cổ Bắc Khẩu là một cửa ải quan trọng của Trường Thành, nằm tại trấn Cổ Bắc Khẩu, huyện Mật Vân, tỉnh Hà Bắc.
Nguồn: Từ điển văn học cổ điển Trung Quốc, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Dần » Cổ Bắc Khẩu trung thu