05/02/2023 07:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kiếp sau đừng hoá ra người

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi Hoa Phong Lan vào 28/09/2007 16:54

 

Kiếp sau đừng hoá ra người,
Hoá ra dải yếm buộc người tình nhân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Kiếp sau đừng hoá ra người