29/05/2022 13:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dĩ hoạ ký Cao Nhân Khanh
以畫寄髙仁卿

Tác giả: Triệu Mạnh Phủ - 趙孟頫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/12/2020 18:02

 

Nguyên tác

碧山清曉護晴嵐,
綠樹經秋醉色酣。
誰是丹青三昧手,
為君滿意畫江南。

Phiên âm

Bích sơn thanh hiểu hộ tình lam,
Lục thụ kinh thu tuý sắc hàm.
Thuỳ thị đan thanh tam muội thủ,
Vị quân mãn ý hoạ Giang Nam.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Buổi mai tạnh hơi lam trùm núi biếc,
Hàng cây xanh thu nhuộm lá đỏ say.
Ai là tay nét đan thanh tuyệt thủ,
Vẽ Giang Nam để mãn ý ông đây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Triệu Mạnh Phủ » Dĩ hoạ ký Cao Nhân Khanh